suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansierings- och lönsamhetskalkyler

Du kan uppskatta behovet av startkapital i ditt nyetablerade företag med en finansieringskalkyl och företagets lönsamhet med en lönsamhetskalkyl. Inkludera kalkylerna i företagets affärsplan. Ofta förutsätts också att du har kalkylerna och affärsplanen klara innan du kan ansöka om extern finansiering för företagsverksamheten.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.9.2022