suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Marknadsundersökning

En marknadsundersökning ger en övergripande bild av marknaden för det företag du håller på att grunda. Undersökningen beskriver marknadens nuvarande läge och framtidsutsikter samt minskar risken för att göra fel val. När du gör undersökningen lönar det sig att bekanta dig med bland annat dina kunders behov och konkurrensläget i din bransch. Du kan också låta en expert göra undersökningen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi -redaktion
Uppdaterad: 4.4.2019