suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Skilsmässa

Att komma överens om praktiska arrangemang

Vilka ärenden som gäller barnen ska fastställas?

Vid skilsmässan ska ni komma överens om

  • vem som får vårdnaden om barnen efter skilsmässan
  • hur barnens boende ordnas
  • hur barnen får träffa den förälder som inte bor med barnen
  • om den ena föräldern betalar underhållsbidrag till den andra.
Uppdaterad: 26.2.2024

Kom överens om barnens ärenden genom förhandlingar

  • Försök komma överens i god anda. Även om ert parförhållande har upphört upphör inte ert gemensamma föräldraskap
  • Kom också ihåg att lyssna på ert barns önskemål, även om ni inte kan förverkliga dem.
  • Ni får rådgivning av välfärdsområdets barnatillsyningsman. Hen bistår vid ingående av avtal som gäller barnen. När barnatillsyningsmannen har bekräftat de överenskomna ärendena är de juridiskt hållbara.
Uppdaterad: 27.3.2024

Om ni inte lyckas komma överens, sök medling

I medling i familjefrågor kan ni fundera på er familjesituation och skilsmässan ur barnens perspektiv. Vid medlingen fästs särskild uppmärksamhet vid att barnen kan bevara goda relationer till sina föräldrar även efter skilsmässan. 

Medling i familjefrågor är avgiftsfritt. Medling erbjuds av kommuner och organisationer.

Uppdaterad: 27.12.2022

Makarna har rätt till varandras egendom

Makar och parterna i ett registrerat partnerskap har giftorätt till varandras egendom. 

När makarna skiljer sig räknas deras egendom ihop och delas. Detta kallas avvittring av egendom

I praktiken tvingas oftast den av makarna som äger mer att överlåta en del av sin egendom till den andra som utjämning.

Uppdaterad: 15.9.2022

Sambor har inte rätt till varandras egendom

Ni har inte rätt till varandras egendom när samboförhållandet upphör. Du behåller alltså det som står i ditt namn och din make eller maka det som står i hans eller hennes namn.

Ni ska ändå komma överens om hur er eventuella gemensamma egendom fördelas. Gemensamma egendomar kan till exempel vara lösöre i er bostad eller en bostad som ni äger tillsammans. 

Uppdaterad: 20.9.2021

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista