suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå, Mariehamns verksamhetsställe, offentlig rättshjälp

  • Serviceställe

Vid skötseln av juridiska ärenden är det ofta nödvändigt att anlita lagkunnigt juridiskt biträde. Utgångspunkten är att parten själv bekostar den juridiska hjälp han eller hon behöver. Har han eller hon inte råd att själv skaffa den hjälp han eller hon behöver, kan den helt eller delvis bekostas med statens medel.

För att ge rättshjälp upprätthåller staten rättshjälpsbyråer. I dessa erbjuds rätts ...

Besöksadress

Torggatan 26 A
22100 Mariehamn

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8 - 16.15.
+358 295661800 
(lna/msa)

Postadress

Torggatan 26A
22100 Mariehamn

Ansvarig för texten: Statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Uppdaterad: 1.2.2024