suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

En bra produktidé

En bra produktidé är aktuell, användbar, lättförstådd och möjlig att förverkliga. Förutom produktegenskaperna ska du ta reda på de bakgrundsfaktorer som inverkar på produktutvecklingen. Du kan anlita utomstående experter vid utvärderingen. Om idén visar sig vara bra, kan du utveckla den till en produktinnovation, dvs. en ny vara eller tjänst.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 28.3.2022