suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagets innovationsverksamhet

Genom fortgående utveckling av innovationsverksamheten försäkrar du dig om att företagets produkter förblir konkurrenskraftiga. Skapa goda omständigheter för innovationsverksamhet till exempel genom en stämning som främjar kreativitet. Dra nytta av information om kunder och konkurrenter, marknadsläget samt nya teknologier.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.8.2019