suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att skydda uppfinningar, produktidéer och kunskaper

Ditt företag gör klokt i att skydda sina produkter och kunskaper mot plagiering. Det kan du göra med hjälp av immateriella rättigheter, som varumärke, patent och mönsterskydd. Därutöver kan du utnyttja avtalsbaserade skyddsmetoder, exempelvis konkurrensförbud och sekretess. Det finns även informella skyddsmetoder, bland annat begränsningar till hur information får användas.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 16.1.2023