suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Första stegen mot internationalisering

Undersök och fundera på olika aspekter av internationaliseringen i ditt företag. Upprätta en internationaliseringsplan och uppdatera den regelbundet.

När ditt företag håller på att internationalisera sig, bekanta dig med nätverket Team Finland. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som tillhandahåller internationaliseringstjänster för företag. I nätverket medverkar arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, utbildnings- och kulturministeriet, Business Finland, Finnvera, Finlands Industriinvestering Tesi, NTM-centralerna, Patent- och registerstyrelsen, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership samt Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Tull
Uppdaterad: 7.6.2021