suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Patent- och registerstyrelsens tillstånd för personer som bor utomlands

Du får utöva näring i Finland om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. i ett EES-land. Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver du ett separat tillstånd för att utöva näring. Du kan också behöva tillstånd att arbeta med lednings- och ansvarsuppgifter i ett företag i Finland.

Ansök om tillstånd med en fritt formulerad ansökan eller en färdig blankett hos Patent- och registerstyrelsen.

Bekanta dig med de färdiga blankettmallarna:


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 6.4.2023