suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Patent- och registerstyrelsens tillstånd för personer som bor utomlands

Du får utöva näringsverksamhet i Finland om du är stadigt bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du bor utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du behöva ett särskilt tillstånd för att få utöva näringsverksamhet eller inneha lednings- och ansvarsuppgifter i ett företag i Finland. Ansök om tillstånd med en fritt formulerad ansökan eller en färdig blankett hos Patent- och registerstyrelsen.

Bekanta dig med de färdiga blankettmallarna:


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 25.7.2022