suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ett utländskt företags tillfälliga verksamhet

Ditt utländska företag kan tillfälligt verka i Finland utan fast verksamhetsställe. Då behöver det i allmänhet inte betala alla sina skatter till Finland. Ta ändå och red ut ifall ditt företag ska registrera sig i Skatteförvaltningens register och ta hand om de anmälningar som görs till Skatteförvaltningen. Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du kontakta behörig myndighet och reda ut ifall myndigheten kräver ett tillstånd, en anmälan eller en registrering. 

Sök tillstånd

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 20.6.2019