suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Generationsväxling

Förbered dig i god tid på generationsväxlingen och utmaningarna som den medför. Ge den som tar över en stegvis introduktion i företaget och sätt dig in i beskattningen vid generationsväxling. Räkna på om det är mest lönsamt att du säljer eller skänker företaget till den som tar över eller gör ett köp av gåvokaraktär. Anlita experthjälp vid en generationsväxling.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Generationsväxling i familjeföretag

Förbered dig i god tid på generationsväxlingen och utmaningarna som den medför. Anlita experthjälp. Introducera övertagaren stegvis i företaget.

Generationsväxling och beskattning

Sätt dig in i beskattningen vid en generationsväxling. Då kan du minska företagets skattepåföljder på grund av ägarbytet.