suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att sälja ett företag

När du vill sälja ditt företag

  1. se till att det är i säljbart skick
  2. bestäm förvärvets omfattning
  3. sätt ett lämpligt pris baserat på företagets värde
  4. leta efter en köpare
  5. förbered dig noga inför försäljningsförhandlingarna. 

Anlita experter i alla skeden av försäljningen.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Arrangemangen vid företagsförsäljning

Undersök om du bör sälja företaget genom förvärv av affärsverksamheten eller aktieförvärv. Leta efter köpare i din närmaste krets och genom annonser.

Bestämning av företagets värde

Företagets värde bestäms oftast utifrån substansvärdet, avkastningsvärdet och driftsbidraget. Beakta också företagets immateriella egendom.