suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bestämning av företagets värde

Du kan bestämma företagets värde utifrån olika utgångspunkter. De vanligaste är substansvärdet, avkastningsvärdet och värdet som baseras på driftsbidraget. Använd uppgifterna från företagets justerade bokslut i beräkningarna. Ta också med företagets immateriella egendom när du bestämmer företagets totala värde.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.9.2020