suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkurrenslagstiftningen

Enligt konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler får företags åtgärder inte begränsa konkurrensen. Ditt företag får inte delta i en kartell, i för hög grad begränsa din avtalspartners verksamhet eller missbruka en eventuell dominerande marknadsställning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.2.2022