suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konsumentförsäljning och felansvar

Använd tydliga avtalsvillkor och följ konsumentskyddslagen när ditt företag säljer sina produkter åt konsumenter. Produkten kan vara en fysisk eller digital vara eller tjänst. Kompensera kunden om det finns ett fel på produkten som konsumenten köper. Beroende på situation kan du till exempel åtgärda felet, ersätta produkten med en felfri produkt, komma överens om ett prisavdrag eller föreslå att köpet ska hävas. Kom ihåg att konsumenten också har rätt att kräva ersättning för skada som orsakats av fel på varan eller tjänsten.

Ytterligare upplysningar och anvisningar om fel på produkter och meningsskiljaktigheter i samband med dem får du av Konkurrens- och konsumentverket.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 5.7.2022