suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Timbokföring för arbete som utförs vederlagsfritt

  • Utskrivbar blankett

Bifoga timbokföring för arbete som utförs vederlagsfritt till utbetalningsansökan som riktas till UF-centret. Använda bilageblankett som en del av ansökan om utbetalning i enlighet med det understödsbeslut du har fått.

Tjänster

Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 11.12.2023