suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker och följer upp befolkningens välfärd och hälsa och utvecklar åtgärder för att främja dem. Vi samlar in och producerar data som bygger på forskning och statistik. Därtill erbjuder vi expertis och lösningar som våra intressegrupper kan använda i beslutsfattandet och som stöd i arbetet.

Vi betjänar mångsidigt beslutsfattare hos staten, i kommunerna och landskapen, aktörer inom social- och hälsovården, forskare och medborgare. Vi hjälper våra kunder och partner att trygga ett gott liv för finländarna i ett rättvist och förnybart välfärdssamhälle.

Kontaktuppgifter

E-post
info@thl.fi

Besöksadress
Mannerheimvägen 166
00271 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2229500-6

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003722295006
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
OpusCapita Solutions Oy
Telefon
+358 095246161 
(lna/msa)

Webbsida
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Postadress
Mannerheimvägen 166
00271 Helsingfors