suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Bedömning av vårdbehov

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Institutionen för hälsa och välfärd (THL) utreder på begäran av domstol behovet av psykiatrisk sjukvård hos en kriminalpatient.

Gör så här

Lämna in begäran om utlåtande till THL. Bifoga de dokument som hör till det behandlingen av ärendet.

Lämna in dokumenten i första hand som bilagor till ett krypterad e-post till adressen oikeuspsykiatria@thl.fi.

Postadress:

Institutionen för hälsa och välfärd

Rättspsykiatri

PB 30

00271 Helsingfors

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för domstolarna.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 28.4.2020