suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Alkohol- och drogtest av hälsovårdsskäl

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Alkohol- och drogtest görs i samband med diagnostisering av sjukdom, vid uppföljning av behandling eller till exempel i samband med en överdos.

Inom socialvården görs alkohol- och drogtest t.ex. i barnskyddsfall. Om testet kan ha sociala, ekonomiska eller rättsliga konsekvenser för patienten görs testet så att alla positiva resultat säkerställs med annan oberoende bestämning.

Hälsovårdens och socialvårdens drog- och läkemedelsbestämning görs av blod- och urinprov samt vid behov övriga prov, såsom mekonium, saliv och hår, med kromatografisk-massaspektrometriska metoder. De flesta av tjänstens bestämningsmetoder är ackrediterade av FINAS-ackrediteringstjänsten i enlighet med standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 (testlaboratorium T077).

Gör så här

THL:s rättstoxikologiska enhet lämnar på begäran provtagningsmaterial och försändelseförpackningar för prov.

Undersökningen rekommenderas begäras som ett omfattande drog- och läkemedelsscreeningpaket, om man inte känner till vilka substanser som det är fråga om, eller om man misstänker att flera substanser används samtidigt, eller att nya droger eller syntetiska droger används.

Undersökningen kan också begäras som fastställande av en särskild substans eller substansgrupp, om den som begär undersökningen t.ex. med snabbtest fått ett preliminärt positivt resultat på en viss substansgrupp, och det inte finns misstankar om övrig drog- eller läkemedelsanvändning.

Mera information om alkohol- och drogtest av hälsovårdsskäl på webbplatsen eller genom att kontakta THL:s rättstoxikologiska enhet direkt.

För vem och på vilka villkor

Hälso- och socialvårdens alkohol-, drog- och läkemedelsbestämningar görs på begäran av enheter inom hälso- och socialvården.

Bestämningar görs inte för privatpersoner.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 29.1.2020