suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Alkohol- och drogtest av hälsovårdsskäl

  • Webbsida

Alkohol- och drogtest av hälsovårdsskäl görs vanligen vid diagnostisering av sjukdom, vid uppföljning av behandling eller till exempel i samband med en överdos.

Inom socialvården görs alkohol- och drogtest t.ex. i barnskyddsfall. Om testet kan ha sociala, ekonomiska eller rättsliga påföljder för patienten ska testet utföras så att alla positiva resultat verifieras med annan oberoende analysering. ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 29.1.2020