suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Narkotikatest i arbetslivet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbetsgivare eller enheter inom hälso- och sjukvården kan begära narkotikatest. Narkotikatest i arbetslivet är övervakningstest med vilka man undersöker en persons droganvändning.

Vid narkotikatest i arbetslivet görs det första testet på urinprovens undersökningspaket och lämplighetstestet med immunologiska tekniker och preliminära positiva resultat verifieras med kromatografisk-masspektrometriska metoder.

I omfattande narkotika- och läkemedelsscreening samt haltbestämning används kromatografisk-masspektrometriska metoder. Alla analysmetoder som används i tjänsten är ackrediterade av ackrediteringstjänsten FINAS i enlighet med SFS-EN ISO/IEC 17025 (testlaboratorium T077).

Gör så här

THL:s enhet för rättstoxikologi levererar på begäran provtagningsredskap och försändelsepaket för proverna.

Mer information om narkotikatest i arbetslivet hittar du på webbsidan eller genom att kontakta THL:s enhet för rättstoxikologi.

För vem och på vilka villkor

Detaljerade bestämmelser om narkotikatest i arbetslivet finns i statsrådets förordning (218/2004) och tillämpningsanvisningar finns i social- och hälsovårdsministeriets anvisningar (2/2206).

Arbetsgivare eller enheter inom hälso- och sjukvården kan begära narkotikatest. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården som deltar i testningen ska vara insatta i narkotikatestning. Intyget får endast utfärdas av läkare som har genomgått social- och hälsovårdsministeriets, Arbetshälsoinstitutets och THL:s utbildning i användning och tolkning av narkotikatest inom företagshälsovården eller någon annan motsvarande utbildning.

Analyser görs inte åt privatpersoner.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 29.1.2020