suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Registratorskontor och arkiv

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Institutets registratorskontor svarar på frågor om registrerade dokument och begäran om dokument. Registratorskontoret upprätthåller också ett register över de ärenden som behandlas vid institutet, anknytande dokument och handläggningsskeden.

Gör så här

Officiella dokument sänds till institutets registratorskontor. När registratorskontoret har tagit emot ett dokument, innebär det att ärendet har anhängiggjorts. Dokumentet registreras vid registratorskontoret och överförs för beredning till den anställda som har hand om ärendet. Registreringen är viktig med tanke på rättsskyddet och uppföljningen av ärendets handläggning. Avsändaren eller sökanden meddelas när ärendet är slutfört.

Ett forskningstillstånd eller annat tillstånd krävs för att få tillgång till dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Den skriftliga tillståndsansökan sänds till THL:s registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att få information om myndighetens offentliga handlingar. Institutets registratorskontor svarar på frågor om registrerade dokument och begäran om dokument. Registratorskontoret upprätthåller också ett register över de ärenden som behandlas vid institutet, anknytande dokument och handläggningsskeden.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kopior av det material som förvaras vid Institutet för hälsa och välfärd kan fås mot avgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 28.4.2020