suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Narkotikatestning under studietiden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utbildningsanordnaren kan kräva att den studerande visar upp ett intyg över narkotikatest, om det i en praktisk arbetsuppgift, vid arbetsinlärningen eller under arbetspraktiken uppkommer en misstanke om att den studerande är narkotikapåverkad eller narkotikaberoende och att hans eller hennes funktionsförmåga är nedsatt. Narkotikatest under studietiden är övervakningstest med vilka man vill undersö ...

Gör så här

THL:s enhet för rättstoxikologi levererar på begäran provtagningsredskap och försändelsepaket för proverna.

Mer information om narkotikatestning under studietiden hittar man på webbsidan eller genom att ta direkt kontakt med THL:s enhet för rättstoxikologi.

För vem och på vilka villkor

I den så kallade SORA-lagstiftningen (lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt) föreskrivs om narkotikatestning som görs under studietiden och tillämpningsanvisningar ges i den guide som social- och hälsovårdsministeriet gav ut 2015 om verkställandet av SORA-bestämmelser och -föreskrifter i hälso- och sjukvården.

Testningen görs på begäran av utbildningsanordnaren och utförs av hälso- och sjukvårdspersonal som förutsätts vara insatt i narkotikatestning. Intyget får endast utfärdas av läkare som har genomgått social- och hälsovårdsministeriets, Arbetshälsoinstitutets och THL:s utbildning i användning och tolkning av narkotikatest inom företagshälsovården eller någon annan motsvarande utbildning.

Analyser görs inte åt privatpersoner.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Servicen tillhandahålls av

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Ansvarig för tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 29.1.2020