suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rehabiliteringstjänster och stöd för rehabiliteringsklienter

Om din arbetsförmåga försämrats på grund av en sjukdom eller en kroppsskada, kan du få rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att förebygga arbetsoförmåga och hjälpa dig att återfå din arbetskondition. Du kan söka stöd för en rehabiliteringsperiod som överenskommits med FPA eller en arbetspensionsanstalt.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Rehabiliteringstjänster och stöd för rehabiliteringsklienter

Genom rehabilitering kan man återställa en försämrad arbetskondition på grund av sjukdom eller kroppsskada.

Förutsättningar för rehabilitering och ansökan

Rehabilitering upprätthåller och återställer arbetsförmågan.

Ekonomiskt stöd till rehabiliteringsklienter

Du kan söka olika stöd för en rehabiliteringsperiod som överenskommits med FPA eller en arbetspensionsanstalt.