suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om identifikation

Suomi.fi-identifikation är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten används i e-tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.  

Det är datasäkert att använda e-tjänster när du har identifierat dig. Du kan identifiera dig med finländska bankkoder, certifikatkort och mobilcertifikat.

Utlänningar kan identifiera sig med identifieringsverktyg som används i EU-länder och som godkänts för gränsöverskridande identifiering eller med Finnish Authenticator appen om e-tjänsten tillåter det.

Mera information till organisationer

På webbplatsen Suomi.fi-serviceadministration hittar du information och stöd för ibruktagande av Suomi.fi-identifikation och identifieringsmetoder för utländska medborgare.

Suomi.fi-identifikation på webbplatsen Suomi.fi-serviceadministrationÖppnas i ett nytt fönster.