suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om identifikation

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Tjänsten används i statliga och kommunala elektroniska tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.  

Det är datasäkert att använda de elektroniska ärendetjänsterna när du har identifierat dig. Du kan identifiera dig med bankkoder, certifikatkort, mobilcertifikat eller eIDAS-identifiering.

Mera information till organisationer

På webbplatsen Suomi.fi-serviceadministration hittar du information och stöd för ibruktagande av Suomi.fi-identifikation.

Suomi.fi-identifikation på webbplatsen Suomi.fi-serviceadministration