suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vad innebär enkel inloggning?

Enkel inloggning innebär att du med en enda identifiering kan använda flera av den offentliga förvaltningens e-tjänster. Du kan till exempel identifiera dig i Suomi.fi och samtidigt använda andra tjänster utan separat inloggning. En inloggning gäller i 32 minuter per gång.

Också när du loggar ut loggas du ut från alla ärendetjänster samtidigt. Enkel inloggning är inte möjlig med andra länders identifieringsverktyg eller applikationen Finnish Authenticator.


Uppdaterad: 1.11.2022