suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finnish Authenticator -identifieringstjänsten

Med hjälp av identifieringstjänsten för utländska medborgare, dvs. Finnish Authenticator, kan utlänningar använda de elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som tillåter idenfikation med Finnish Authenticator appen.

Identifiering med appen är avsedd för utlänningar som inte har ett finländskt identifieringsverktyg.

Finnish Authenticator Identification Service (på engelska).Öppnas i ett nytt fönster.

Tillgänglighetsutlåtande: Tillgänglighet för Finnish Authenticator Identification Service tjänst


Uppdaterad: 2.11.2022