suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter

På den här sidan hittar du tjänster där det går att använda Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden för någon annans del. Det kan vara möjligt att uträtta ärenden antingen på basis av registeruppgifter, eller dessutom med fullmakt som getts i Suomi.fi-fullmakter.

Kontrollera i de egna anvisningarna för varje e-tjänst om det är möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning i tjänsten utan en separat fullmakt, eller om det behövs en fullmakt i Suomi.fi-fullmakter och vilka fullmaktsärendenÖppnas i ett nytt fönster. som användas i tjänsten.

A

Apoteken: Uträtta ärenden på ett apotek

Apotti: Maisa klientportal

ARA Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet: E-tjänst

Arbets- och näringsministeriet: EURA 2014, EURA 2021

Arbetshälsoinstitutet: ASA-register

Asikkala kommun: Småbarnspedagogikens tjänster

B

Björneborgs stad: Wilma, Palse.fi

Borgå stad: Elektronisk tidsbeställning

Borgnäs kommun: Wilma

Brahestad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Brahestadsregionens välfärdssamkommun: Nettirassi.fi

Business Finland: e-tjänst

D

DigiFinland: Omaolo

Domstolsväsendet: Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

E

Egentliga Finlands samkommun för ett sjukvårdsdistrikt: eHälsoservice

Energimyndigheten: Energimyndighetens e-tjänster

Esbo stad: PSOP - Parastapalvelua.fi, Chat service

Euroclear: Eservice för bolagsstämma

F

Fimea: Apotekens ekonomiska information

Fingrid Datahub Oy: Datahub kundportalen

Finlands Filmstiftelse: Stödansökan

Finlands Miljöcentral: Vattenförsörjning informationshanteringssystem (Veeti), Identifieringsservice

Finlands Skogscentralen: Minskog.fi

FPA: Mina Kanta, Förmånstjänster, Tjänst för förmedling av redovisningsuppgifter gällande sjukvårdsersättningar, Elektroniskt informationsutbyte inom EU, E-tjänsten för privatpersoner, Tidsbokning

Forssa välfärdssamkommun: Palse.fi

Förenade Medix Laboratorier: MedixLAB hemprovtagning-tjänsten

Försvarsministeriet: Online e-tjänst

H

Haapavesi stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Helsingfors stad: PSOP - Parastapalvelua.fi, Palse.fi, Asiointi.hel.fi, Sommarsedeln, Wilma

HUS: HUS Tidsbokning, Palse.fi

HSY: eSortti, eService för avfallshantering

Hyvinge: eHyvinkaa.fi

Hämeenkyrö kommun: Palveluohjain

I

Innovatics: Oskari

J

Jakobstad: Småbarnspedagogikens e-tjänst

Janakkala kommun: Elektronisk tidsbeställning, Palse.fi

Joensuu stad: Wilma

Jämijärvi kommun: Wilma

Jämsä stad: Eservice, Formbox - eBlanketter

Jyväskylä Stad: Palse.fi

K

Kajanaland samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Kainuun sote): OmaSote, PSOP - Parastapalvelua.fi

Kajana stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Kalajoki stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Kallio samkommun för kommunal basservice: PSOP - Parastapalvelua.fi

Kaskö stad: Småbarnspedagogikens e-tjänst

Keiturin Sote Oy: e-tjänst

Kempele kommun: Wilma

Kervo stad: Wilma

Keva: Webbtjänsten för arbetsgivare

Kon­kursom­buds­man­nens byrå: Informationshanteringssystem för konkurser och företagssaneringar

Kontiolax kommun: Wilma

Kouvola stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Kuntien Tiera Oy: PSOP - Parastapalvelua.fi

Kronoby kommun: Småbarnspedagogikens e-tjänst

Kurikka stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Kuusamo stad: PSOP - Parastapalvelua.fi 

Kymmenedalens samkommun för social- och hälsotjänster: PSOP - Parastapalvelua.fi, Etjänst

Kyrkslätt kommun: Småbarnspedagogikens e-tjänst

L

Lantmäteriverket: Tjänst för överföring av aktieböcker

Lapland sjukvårdsdistrikt: PREWS, Palveluohjain

Larsmo kommun: Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Lempäälä kommun: Wilma, Palveluohjain, e-tjänst

Livmedelsverket: Ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst, IUU-fångstcertifieringssystem, Sähi - Elektronisk anmälning av utplantering, Nekka – e-tjänst för skolmjölkstöd och stöd till frukt i skolan

Loimaa stad: e-Blanketter

Lojo stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Lowell: Mitt Lowell

Lundo kommun: PSOP - Parastapalvelua.fi

M

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi, Omaolo

Mellersta Nyland samkommun för social- och hälsovårdstjänster: Palse.fi

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite: Palse.fi

Migrationsverket: Enter Finland e-tjänsten

Miljöministeriet: Materiaalitori.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Suomi.fi-meddelanden

N

Naturresursinstitutet: Naturresursinstitutets datainsamlingar, Luke Prosessori

Norra Haga samskola: Wilma

Norra Karelens samkommun för social- och hälsotjänster (Siun sote): PSOP - Parastapalvelua.fi, Perusterveydenhuollon sähköinen ajanvaraus, Keskussairaalan sähköinen ajanvaraus

Norra Satakunta samkommun för grundservice: PSOP - Parastapalvelua.fi

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt: Tidsbokning på webben

NTM-central / UF-centre: Mitt FöretagsFinland, Regionförvaltningens ärendehanteringstjänst, tjänsten Tillstånd och tillsyn, Företagsstöds etjänst

Närpes stad: Wilma, Ansökan om småbarnspedagogik

Nödcentralsverket: Etjänst för brand- och brottslarmanläggningar

O

Omnia: Wilma

OP: Kevytyrittäjä, Beställning av bokslutsmaterial, API-lösningar för betalningsrörelse, Finansieringsservice

Orivesi stad: Småbarnspedagogikens e-tjänst

Oulunkaari samkommun: Oulunkaarenomahoito.com

P

Pargas stad: PSOP - Parastapalvelua.fi

Patent- och registerstyrelsen: YTJ Myndighetstjänst

Pensionsskyddscentralen: eETK-tjänsten

Pieksämäki kommun: Etjänst för social- och hälsovård

Pirkkala kommun: Palveluohjain

Pohjola  Sairaala Oy: Mobilappen

Polisen: lupakuvienvastaanotto.fi, Polisens elektroniska tjänster 

Påmark kommun: Wilma

Pöytyä samkommun för primärvård: Hyvis.fi

R

Rautavaara kommun: Wilma

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Kundservice

Ropo Capital: Ropo online

Rättsregistercentralen: Utsökningens e-tjänster

S

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä: Wilma

Samkommunen Helsingforsregionens trafik: HSL id

Sastamala stad: Omaolo

Seinäjoki stad: PSOP - Parastapalvelua.fi, Småbarnspedagogikens e-tjänst

Selänne samkommun för kommunal basservice: PSOP - Parastapalvelua.fi, Småbarnspedagogikens e-tjänst

Siilinjärvi kommun:Skatteförvaltningen: Ilmoitin.fi, Inkomstregistret, Lomake.fi, MinSkatt, Palkka.fi

Skyddspolisen: Elektroniska ärendehantering

Social- och hälsovårdsministeriet: Läkemedelsprisnämndens e-tjänst

S:t Karins stad: PSOP - Parastapalvelua.fi, Wilma

Statskontoret: e-tjänst, Sokunderstod.fi

Strålsäkerhetscentralen: eBlanketter

Suomen Palkanlaskenta: Palkkaus.fi

SuoraTyö: Suoratyo.fi

SYNLAB Suomi Oy: testaakotona.fi, Kuvansiirto.synlab.fi

Sysselsättningsfonden: e-tjänst

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi, Palse

Södra Savolax samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Essote): Hyvis.fi

T

Talenom: Tilijaska.fi

Tammerfors stad: PSOP - Parastapalvelua.fi, Palveluohjain, Etjänst för social- och hälsovård, Wilma, Nella Nettilatauspalvelu

Tammerfors universitetssjukhus: OmaTAYS

Tavastehus: OmaOlo, Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens e-tjänst

TE-tjänster / UF-centret: Arbetsmarknadstorget

Terveystalo: Webbtidsbeställning,  Terveystalos digitala platform

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Transportärenden i tjänsten Mina ärenden, Nätverksinformationspunkt, System för datainsamling, Tillstånd för fartygsradio, Positionsdatatjänsten

Tukes: KemiDigi, Regionförvaltningens e-tjänst

Tull: Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns, Leverans av bifogade filer, Deklarationstjänsten för transitering, Deklarationstjänsten för export, Testningstjänst för meddelandedeklarering, Intrastat-deklarering, Importförtullningstjänsten för privatpersoner, Tillstånd och ansökan om tillstånd, Deklarering gällande tullagring, Deklarationstjänsten för import, Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter, Bilskattedeklaration, Ansökan om EORI-nummer, Fråga tullrådgivningen, Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering, System för Tullbeslut (CDS), Elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO), Databasen för beslut om bindande klassificeringsbesked (EBTI), EMCS,  Punktskattedeklaration, Stödmottagarregistret för punktskatt, Posti Messaging Tyvi

Tusby kommun: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

U

Uleåborgs stad: Oulunomahoito.fi, PSOP - Parastapalvelua.fi, Easiointi.ouka.fi

Undervisning- och kulturministeriet: E-tjänsten för statsunderstöd inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Utbildningsgruppen Tavastia: Wilma

Utbildningsstyrelsen: Organisationstjänst

Utrikesministeriet: Online e-tjänst

Utsökningsverket: Ut­sök­ning­ens Etjänst 

Uuva Oy: Uuva Fakturafinansiering

V

Valvira: Valveri, Elektronisk ärendehantering

Valkeakoski stad: Etjänst för hälsovård

Vanda stad: Palse.fi

Vasa stad: Etjänst för hälsovård

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun: Palse.fi

Vichtis kommun: PSOP - Parastapalvelua.fi

Villmanstrand: Formbox – eBlanketter 

Virtuella social- och hälsovårdscentret: Virtu.fi

Vörå kommun: Småbarnspedagogikens e-tjänst

Å

Åbo stad: PSOP - Parastapalvelua.fi, Etjänst för social- och hälsovård, Aurtua

Ålands hälso- och sjukvård: ÅHS E-tjänster

Ålands Landskapsregering: Ansökan om ekonomiskt stöd

Ålands landskapsregering Fordonsmyndigheten: Fordonsmyndighetens e-tjänster

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag: Ömsen Hälsa


Ö

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi, FG