suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter

På denna sida hittar du tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter och som det är möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning.

Bekanta dig också med ärenden för vilka du kan ge fullmakter för uträttande av ärenden:

Fullmaktsärenden

Kontrollera i organisationens egna anvisningar, vilka fullmakter som behövs för att uträtta ärenden i e-tjänsten i fråga. Organisationer väljer själva om de elektroniska fullmakterna används endast i e-tjänster eller om de också kan användas till att uträtta ärenden exempelvis på serviceställena.

A

Apoteken: Uträtta ärenden på ett apotek

Apotti: Maisa klientportal

B

Björneborgs stad: Wilma

Borgå stad: Elektronisk tidsbeställning

Borgnäs kommun: Wilma

Brahestad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

Brahestadsregionens välfärdssamkommun: Nettirassi.fi

Business Finland: e-tjänst

E

Egentliga Finlands samkommun för ett sjukvårdsdistrikt: eHälsoservice

Energimyndigheten: Energimyndighetens e-tjänster

Esbo stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

F

Finlands miljöcentral: Vattenförsörjning informationshanteringssystem (Veeti)

Finlands skogscentralen: Minskog.fi

FPA: Mina Kanta

Förenade Medix Laboratorier: MedixLAB hemprovtagning-tjänsten

H

Helsingfors stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

HUS IT-förvaltning: HUS Tidsbokning

J

Jakobstad: Småbarnspedagogikens e-tjänst

Janakkala kommun: Elektronisk tidsbeställning

Joensuu stad: Wilma

Försöket med valfrihet i Jyväskylä: palse.fi

K

Kajanaland samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Kainuun sote): OmaSote, PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

Kajana stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster – Parastapalvelua.fi

Kervo stad: Wilma

Kouvola stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

Kuntien Tiera Oy: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

Kuusamo stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

Kymmenedalens samkommun för social- och hälsotjänster: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

L

Lantmäteriverket: Tjänst för överföring av aktieböcker

Larsmo kommun: Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Lempäälä kommun: Wilma

Livmedelsverket: Elektroniska tjänster

Lojo stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

Lundo kommun: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

M

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi

Migrationsverket: Enter Finland e-tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Suomi.fi-meddelanden

N

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt: Tidsbokning på webben

Norra Karelens samkommun för social- och hälsotjänster (Siun sote): PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

Norra Satakunta samkommun för grundservice: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

NTM-central / UF-centre: Mitt FöretagsFinland, Regionförvaltningens ärendehanteringstjänst

Närpes stad: Wilma

O

Oulunkaari samkommun: Oulunkaarenomahoito.com

P

Pensionsskyddscentralen: eETK-tjänsten

Pohjola Terveys Oy: Mobilappen

Polisen: lupakuvienvastaanotto.fi

Pöytyä samkommun för primärvård: Hyvis.fi

R

Riksarkivet: Astia-tjänsten

Rättsregistercentralen: Utsökningens e-tjänster

S

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä: Wilma

Seinäjoki stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi, Småbarnspedagogikens e-tjänst

Skatteförvaltningen: Ilmoitin.fi, Inkomstregistret, Lomake.fi, MinSkatt, Palkka.fi

S:t Karins stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

SuoraTyö: Suoratyo.fi

Sysselsättningsfonden: e-tjänst

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi

Södra Savolax samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Essote): Hyvis.fi

T

Försöket med valfrihet i Tammerfors: Palveluohjain

Tammerfors stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

Tammerfors universitetssjukhus: OmaTAYS

TE-tjänster / UF-centret: Arbetsmarknadstorget

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Transportärenden i tjänsten Mina ärenden

Tukes: KemiDigi, Regionförvaltningens e-tjänst

Tusby kommun: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

U

Uleåborgs stad: Oulunomahoito.fi, PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

Utbildningsgruppen Tavastia: Wilma

V

Vanda stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

Vichtis kommun: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi 

Virtuella social- och hälsovårdscentret: Virtu.fi

Å

Åbo stad: PSOP-tjänsten för servicesedlar och köpta tjänster - Parastapalvelua.fi

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag: Ömsen Hälsa

Ålands hälso- och sjukvård: ÅHS E-tjänster

Ö

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt: Hyvis.fi