suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Lagstiftning och rättssäkerhet

Att överklaga till förvaltningsdomstolen, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Med ett myndighetsbeslut följer i allmänhet alltid uppgifter om vart man kan rikta ett besvär om man vill överklaga beslutet. Om uppgiften saknas får du besvärsadressen från den myndighet som gjorde beslutet. Kommunal- och förvaltningsbesvär riktas till förvaltningsdomstolen.