suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Lagstiftning och rättssäkerhet

Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta juridiska instansen. Den behandlar besvär som anförts över förvaltningsdomstolarnas och statsrådets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen finns i Helsingfors.