suomi.fi
skip_link_main
Lagstiftning och rättssäkerhet

Begäran om omprövning av ett beslut som fattats av kommunen eller ett kommunalt organ, teckenspråk video

sign_language_video

En kommuninvånare, ett företag, en förening eller en annan aktör kan begära omprövning av ett beslut. Beslutet bör fattas av en myndighet, tjänsteinnehavare eller ett organ inom kommunen. Beslutet kan ändras som ett resultat av omprövningsbegäran. Om beslutet inte ändras kan man överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.