suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Högsta förvaltningsdomstolen

E-tjänst

  • E-tjänst

Medborgare och sammanslutningar kan sköta sina ärenden som ska behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen elektroniskt. Via e-tjänsten kan medborgare och sammanslutningar sköta alla skriftliga ärenden, t.ex. lämna in besvär eller utredningar, svara på en begäran om kompletteringar, ställa frågor och ta emot domstolens beslut.

Du kan logga in med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Högsta förvaltningsdomstolen
Uppdaterad: 30.1.2023