suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Högsta förvaltningsdomstolen

Rättskyddstjänster

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen avgör besvär och ansökningar om ändring av myndigheternas förvaltningsbeslut när så föreskrivs i lag. Högsta förvaltningsdomstolens uppgift är att meddela beslut som vägleder rättspraxis och administrativ praxis och så övervaka lagligheten i utövningen av offentlig makt. Samtidigt meddelar domstolen rättskydd i enskilda ärenden i vilka ändring söks.

De största ärendek ...

Gör så här

Anvisningar om hur man går till väga finns på högsta förvaltningsdomstolens webbplats

http://www.kho.fi/sv/index/asiointikhossa.html

Praktiska anvisningar för sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

http://www.kho.fi/sv/index/asiointikhossa/muutoksenhaku.html

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Högsta förvaltningsdomstolen

Ansvarig för tjänsten

Högsta förvaltningsdomstolen
Ansvarig för texten: Högsta förvaltningsdomstolen
Uppdaterad: 1.2.2021