suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ortopedi ja traumatologi

  • Tjänst
  • 24 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom ortopedin och traumatologin behandlar vi främst skador och sjukdomar i benstommen och i övriga stödjevävnader. Största delen av vården inom vår specialitet grundar sig på operationer och ingrepp, men vi sköter också delvis bedömningen, planeringen och genomförandet av icke-operativa behandlingar av ovan nämnda tillstånd.

Gör så här

Ansvarig för tjänsten

HUS Helsingfors universitetssjukhus
Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 13.2.2023