suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hyvinge sjukhus

  • Serviceställe

Hyvinge samjour

Barnjouren, Hyvinge sjukhus

Jouren för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Förlossningsavdelningen, Hyvinge sjukhus

Operations- och anestesienheten

Leiko-enheten och operationsavdelningen, Hyvinge sjukhus

Mödra- och amningspolikliniken, Hyvinge sjukhus

Vårdavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar, Hyvinge sjukhus

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Poliklinikern ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
01945871 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 8.3.2024