suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Aborter

  • Tjänst
  • 24 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du vill avbryta din graviditet behöver du enligt finsk lag, beroende på situationen, tillstånd av 1–2 läkare eller av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). För en abort behöver du en AB1-blankett som utfärdats av en läkare på din hälsostation, företags- eller studerandehälsovården eller en privat hälsostation. Blanketten fungerar också som remiss till sjukhuset. ...

Gör så här

Ansvarig för tjänsten

HUS Helsingfors universitetssjukhus
Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 1.3.2023