suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Borgå sjukhus

  • Serviceställe

Borgå samjour

Kirurgiska vårdavdelningen 2, Borgå sjukhus

Internmedicinska vårdavdelningen 3, Borgå sjukhus

Intensivövervakning, Borgå sjukhus

Regionala hemsjukhuset, Borgå sjukhus

Palliativa polikliniken, Borgå sjukhus

Dialysenheten, Borgå sjukhus

Nefrologiska polikliniken (njurpolikliniken), Borgå sjukhus

Endoskopin, Borgå sjukhus

Operationsavdelningen, LEIKO och dagkirurgiska avdelningen, Borgå ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Telefonväxel
01954821 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 28.2.2024