suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lojo sjukhus

  • Serviceställe

Lojo samjour

Förlossningsavdelning 2S, Lojo sjukhus

Vårdavdelningen för nyfödda, Lojo sjukhus

Mödrapolikliniken, Lojo sjukhus

Enheten för övervakning av nyfödda – Vaava, Lojo sjukhus

Diabetespolikliniken, Lojo sjukhus

Endokrinologiska polikliniken och fetmapolikliniken, Lojo sjukhus

Fysioterapi och ergoterapi, Lojo

Gastroenterologiska polikliniken, Lojo sjukhus

Hematologiska polikliniken, Lojo sju ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
01938011 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 25.3.2024