suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lojo sjukhus

  • Serviceställe

Lojo samjour

Förlossningsavdelning 2S, Lojo sjukhus

Vårdavdelningen för nyfödda, Lojo sjukhus

Mödrapolikliniken, Lojo sjukhus

Enheten för övervakning av nyfödda – Vaava, Lojo sjukhus

Diabetespolikliniken, Lojo sjukhus

Endokrinologiska polikliniken och fetmapolikliniken, Lojo sjukhus

Polikliniken för rehabilitering, Lojo sjukhus

Gastroenterologiska polikliniken, Lojo sjukhus

Hematologiska poliklini ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
01938011 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 9.6.2023