suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnreuma

  • Tjänst
  • 24 kommuner
  • Offentlig tjänst

På HUS vårdar vi patienter med barnreuma. I Finland insjuknar årligen ca 150–200 barn i barnreuma och av dem vårdas knappt hälften på Nya barnsjukhuset.

Gör så här

Ansvarig för tjänsten

HUS Helsingfors universitetssjukhus
Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 23.12.2022