suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Jorvs sjukhus

  • Serviceställe

Jorvs sjukhus laboratorium

Jorvs sjukhus röntgen

Kirurgiska polikliniken, Jorvs sjukhus

Vårdavdelningen för lungsjukdomar Keu5, Jorvs sjukhus

Polikliniken för lungsjukdomar, Jorvs sjukhus

Sömnapnépolikliniken, Jorvs sjukhus

Hjärtstationen, Jorvs sjukhus

Kardiologiska vårdavdelningen S7, Jorvs sjukhus

Smärtmottagning, Jorvs sjukhus

Esbo diabetescentrum, Jorvs sjukhus

Sampolikliniken, Jorvs sjukhus

...

Besöksadress

Karvasbackavägen 8
02740 Esbo

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Informationspunkt
0947183330 
(lna/msa)
Växel
094711 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 19.3.2024