suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pejas sjukhus

  • Serviceställe

Pejas samjour

Polikliniken för akut- och konsultationspsykiatri, Pejas sjukhus

Operations- och anestesiavdelningen K, Pejas sjukhus

Anestesi- och operationsavdelning L, Pejas sjukhus

Fysiatriska polikliniken, Pejas sjukhus

Fysioterapeuter, Pejas sjukhus

Vårdavdelning för lungsjukdomar Keu4, Pejas sjukhus

Polikliniken för lungsjukdomar, Pejas sjukhus

Kirurgiska polikliniken, Pejas sjukhus

Klinisk f ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
094711 
(lna/msa)
Informationspunkt
0947167371 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 24.5.2024