suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att meddela om dikning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vid torrläggning av jord leds vatten som orsakar skada eller problem bort från det valda markområdet, genom dikning, eller genom att rensa bäckar och huvuddiken eller förse dem med rör. Om andra än små dikningar ska meddelas till NTM-centralen i förväg.

Som små dikningar, då dikningen inte utförs på sura sulfatmarker eller på grundvattenområden, kan anses följande:

  • dikning i litet skogsstycke
  • att gräva ett dike för att torka en byggplats på egen mark
  • dikning i ett mindre åkerskifte
  • kompletteringsdikning i ett åkerskifte
  • täckningdikning i ett åkerskifte.

Syftet med en dikningsansökan är att ge övervakningsmyndigheten möjlighet att bedöma om projektet behöver ett vattentillstånd eller en dikningsförrättning. Med ansökningsförfarande säkerställs att anmälaren får den information som behövs om tillståndsbehovet för dikning och handledning för att utföra åtgärderna så oskadligt som möjligt.

Gör så här

Ytterligare information om planering av dikning, frågor som ska beaktas och inlämnande av ansökan finns på miljöförvaltningens webbsida Torrläggning av jord och dikning. Hos NTM-centralen kan man vid behov fråga om en dikningsansökan behöver inlämnas.

Om en ansökan ska inlämnas, fyll i blanketten Ansökan om dikningsförrättning. Sänd in en ansökan och de dokument som krävs för den (anges i blanketten) som en bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratur. En ansökan kan även skrivas ut och postas till NTM-centralens registratur (kontaktinformation vid Serviceställen).

För vem och på vilka villkor

I ansökan ska anges bland annat uppgifter om fåror som ska rensas och grävas, deras läge samt om dikningens inverkan på omgivningen.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

En ansökan ska inlämnas 60 dygn innan den planerade åtgärden inleds.

Giltighetstid

Myndigheten ger utförliga anvisningar om arbete som kräver en ansökan och om ansökans giltighet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021