suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Kotka stad

Kotka ligger centralt längs många vattenvägar. Kotka ligger vid Finska viken och i Kymijoki-mynningen och den nya E18-motorvägen leder dit. Det tar en timme från Helsingfors till Kotka. Till St. Petersburg är det cirka 280 km. Staden är till exempel känd för Finlands största offentliga hamn, vackra parker, industri och sjöfartsdagar. Kotka är också en mångsidig skol-, sport- och kulturstad. Kotka har cirka 54 000 invånare.

Kontaktuppgifter

E-post
Register kontor
kirjaamo@kotka.fi

Besöksadress

Kustaankatu 2

48100 Kotka

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0160225-7

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003701602257100
Förmedlarkod:
003703575029
Telefon
+358 523450 
(lna/msa)

Postadress

PL 205

48101 Kotka