suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kotka stad

Biproduktstillstånd för djurparker

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Djurparken behöver tillstånd av kommunalveterinären om det använder djurparksdjur för att utfordra andra djurparksdjur på sin egen djurpark.

Gör så här

Ansök om tillstånd genom att skicka en fritt formulerad, skriftlig ansökan om tillstånd till kommunalveterinären.

Ansök om tillstånd genom att lämna in ansökan till miljöhälsovården i Kotka.

Mer information fås av miljöhälsovårdschefen, stadsveterinärerna eller tillsynsveterinären.

För vem och på vilka villkor

Djurparken ska göra en anmälan till kommunalveterinären om det blir ändringar i användningen av djurparksdjuren som föda för andra djur eller om verksamheten avslutas.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Kotka stad

Ansvarig för tjänsten

Kotka stad
Ansvarig för texten: Kotka stad
Uppdaterad: 14.12.2022