suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Etätyö

Voit sopia työnantajasi kanssa, että voit tehdä töitä osittain tai kokonaan työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotonasi. Etätyötä tehdään yleensä työnantajan koneilla ja laitteilla.

Etätyössäkin on kyse työsuhteesta, jossa työnantajalla on työnjohto-oikeus ja valvontavelvollisuus ja sinulla on velvoite noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä. Työnantajalla on vastuu sinun työturvallisuudestasi.

Etätyöksi ei kuitenkaan voi luokitella kaikkea työtä, jossa työn suorittamisen paikka on työn luonteen vuoksi muualla kuin työnantajan tiloissa. Esimerkiksi työ tietyömaalla, rakennuksella tai kodinhoitajana ei ole etätyötä, vaikka työnantaja ei koko ajan olekaan läsnä johtamassa ja valvomassa työtä.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018