suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työehdoista sopiminen ja yhteistoiminta

Työnantajasi kanssa tekemäsi työsopimuksen on noudatettava alan työehtosopimusta. Yhteistoimintalain tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön keskinäisiä suhteita sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja työpaikkansa asioihin.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Työehdoista sopiminen valtakunnallisesti ja paikallisesti

Työehtosopimus eli tes on sopimus kyseisen alan työehdoista. Julkisilla aloilla solmitaan myös virkaehtosopimuksia.

Työtaistelut

Työtaisteluilla tarkoitetaan lakkoja ja työsulkuja.

Yhteistoimintalaki

Yhteistoiminta työpaikoilla henkilöstön ja työnantajan kesken on lakeihin kirjattu oikeus ja velvollisuus.

YT-neuvotteluajat

YT-neuvottelujen kesto riippuu neuvottelun aiheesta ja siitä, montaako työntekijää neuvottelut koskevat.

Työntekijöiden edustus yhteistoiminnassa

Yhteistoiminnan osapuolet ovat työnantaja ja työntekijät.