suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Turvallisuus ja työntekijöistä huolehtiminen

Työnantajasi on velvollinen huolehtimaan turvallisuudestasi ja terveydestäsi työssä. Sinulle on annettava riittävät tiedot työn vaaratekijöistä, ja sinua on opastettava haittojen estämiseksi. Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto ja kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. 

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Työsuojelu

Työnantajasi on velvollinen huolehtimaan turvallisuudestasi ja terveydestäsi työssä. Työpaikallasi on oltava työsuojelun toimintaohjelma.

Työturvallisuus

Työturvallisuutta on edistettävä yhdessä työntekijöiden ja työnantajan kesken.

Oikeus työterveyshuoltoon

Työterveyshuollolla ehkäistään terveysvaaroja ja suojataan ja edistetään työntekijöiden turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä.

Tasapuolinen kohtelu työpaikalla

Työnantajan on lain mukaan kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Syrjintäkielto ulottuu myös työnhakijoihin.