suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työsuhteen päättäminen

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan eli vakituisen työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista asiallisista ja painavista syistä tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työntekijänä saat irtisanoa työsopimuksesi ilman, että sinun täytyy ilmoittaa irtisanoutumisen syytä työnantajallesi. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei siitä ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai myöhemmin työsuhteen aikana. Kun työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus pyytää työnantajaltasi kirjallinen todistus työsuhteesi kestosta ja työtehtäviesi laadusta.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Irtisanominen

Vakityösuhteessa oleva voidaan irtisanoa joko tästä johtuvista asiallisista ja painavista syistä tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Irtisanomisaika

Sekä työnantajan että työntekijän tulee noudattaa työsopimuslain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa.

Työsuhteen tai virkasuhteen purku ilman irtisanomisaikaa

Työsuhde voidaan purkaa vain erittäin painavista syistä ilman irtisanomisaikaa.

Työtodistus

Kun työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus pyytää työnantajaltasi kirjallinen todistus työsuhteesi kestosta ja työtehtäviesi laadusta.

Oikeudet lomautuksen aikana

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä siten, että työsuhde pysyy muutoin voimassa.

Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksessa työsuhteet säilyvät ennallaan ja työsuhteista johtuvat työnantajan velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät uudelle omistajalle.

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?