suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työelämän säännöt

Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan vähimmäispalkoista ja yleisistä työehdoista, kuten työajoista ja kouluttautumisoikeuksista. Työelämän joustoja ovat esimerkiksi etätyö, vuorotteluvapaa, osa-aikatyö ja osa-aikaeläke.

Työsopimus ja palkanmaksu

Työsopimuksessa sinä ja työnantajasi sovitte työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista.

Työaika, vuosiloma ja vapaat

Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Ansaitset vuosilomaa 2–2,5 päivää kuukaudelta.

Erilaiset tavat työskennellä

Voit tehdä töitä työsuhteessa, vuokratyöntekijänä tai yrittäjänä.

Työelämän tietosuoja

Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta välttämättömiä henkilötietojasi.

Työsuhteen päättäminen

Tietoa irtisanomisesta, irtisanoutumisesta, lomautuksista ja muista tilanteista, kun työsuhde päättyy.

Työehdoista sopiminen ja yhteistoiminta

Työnantajasi kanssa tekemäsi työsopimuksen on noudatettava alan työehtosopimusta.

Turvallisuus ja työntekijöistä huolehtiminen

Tietoa työsuojelusta, työterveydestä, työturvallisuudesta ja kohtelusta työpaikalla.