suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työaika

Työaikaasi on se aika, jonka käytät työntekoon, sekä se aika, jonka olet velvollinen olemaan työpaikallasi tai työntekopaikalla työnantajasi käytettävissä.

Matka-aika ei lähtökohtaisesti ole työaikalain mukaista työaikaa, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Matka-aika on työaikaa esimerkiksi silloin, kun olet sopinut työnantajasi kanssa, että teet työmatkallasi töitä.

Sinun on hyvä myös tarkistaa, mitä omaa työtäsi koskevaan työ- tai virkaehtosopimukseen on kirjattu työajoista, koska niissä on saatettu sopia toisin kuin laissa. Joissain tapauksissa työajoista voidaan sopia toisin myös työpaikkakohtaisesti.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 12.7.2021